1940

subtitle: Šťastný a veselý Nový rok přeje listonoš
imprint date: 1940
publisher: Knihtiskárna Josef Glos
type of document: Postal Book
language: czech
dimensions: 151 x 115