1941

subtitle: Šťastný a veselý Nový rok přeje listonoš
imprint date: 1941
publisher: Knihtiskárna Josef Glos
type of document: Postal Book
number of pages: 16, obálka
language: czech
dimensions: 152 x 115