Hlad v Sahelu

person, born
Jazairiová (Kochová) Pavla 5. 3. 1945