William Gropper: Výstava karikatur a kreseb

page, author of the text, title, subtitle
-, Otakar Mrkvička, Kresby a grafiky Williama Groppera jsou bojovným projevem...,
-, Jindřich Chalupecký, Situace amerického umění,