Konfrontace III.

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1965/01/14 - 1965/02   Konfrontace III, Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy, Praha