Doba

subtitle: Reakce konservativců
author of the text: Jindřich Chalupecký
page: 22-25
imprint date: 1988
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Nové umění v Čechách,