Koláž pro Věru Janouškovou

person, born
Janoušková Věra 25. 6. 1922