Koláž pro Věru Janouškovou

Author's Catalogue
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže, 1995, , ,