Koláž pro Věru Janouškovou

person, born
Zemina Jaromír 4. 4. 1930