Zbraslavský salon 2007

person, born
Bláhová Zuzana 1952
Hadincová Marta 16. 3. 1958
Hadinec Miroslav 18. 2. 1955
Hampl Petr 15. 9. 1975
Hamplová Ivana 1944
Havlíčková Zdenka 1933
Hlaváček Miloslav 19. 7. 1948
Hucek Miroslav 18. 11. 1934
Kořánová Eva 14. 10. 1959
Kubecová Jana 1956
Mahelková Dagmar 1952
Majcherová Nejezchlebová Jana 8. 12. 1960
Nebeská Lenka 17. 8. 1984
Nováková Zdenka 20. 11. 1939
Piekar Pavel 18. 7. 1960
Pošar Miloš 2. 9. 1924
Stránský Filip 1979
Tomík František 30. 6. 1955
Válová Jitka 13. 12. 1922
Vožniaková Ivana 16. 3. 1958
Zoubek Olbram 21. 4. 1926