Intonace a elementární rytmus

subtitle: Metod Doležil
imprint date: 1965
publisher: Státní hudební vydavatelství, n.p.
type of document: Score
number of pages: 87, obálka
language: czech
dimensions: 220 x 152