Martin Kolář: Kresby

institution, city
Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)