Radostné mládí

subtitle: Čtrnáctideník katolických dětí
imprint date: 1947/02/01
publisher: Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o.
type of document: Periodical
year's volume: 2
number: 11
number of pages: 16, obálka
dimensions: 262 x 192

notes:
vedoucí redaktor Jaroslav Janouch