Plastiky Roberta Csikszentmihályiho

institution, city
Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha