Úvodem

subtitle: S podzimem roku 2010 přichází...
author of the text: Markéta Odehnalová
page: 5-6
imprint date: 2010
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: 1. trienále Současná česká ilustrační tvorba,