Poštovní knížka 1912

subtitle: Svým velectěným příznivcům věnuje v plné úctě oddaný listonoš Beníšek J., Knotek A., Dvořák K., Kamír J.
imprint date: 1912
publisher: Knihtiskárna Josef Glos
type of document: Postal Book
number of pages: 32, obálka
language: czech
dimensions: 160 x 113