Max Švabinský

subtitle: Albert Einstein, Thomas Mann, Sergej Prokofjev, Albert Schweitzer, Paul Valéry
imprint date: 1958
publisher: Artia, podnik pro zahraniční obchod
type of document: Occassional Print
number of pages: (28), (2) vložený lístek, obálka
the number of reproductions: 5 čb
language: czech
dimensions: 297 x 215

notes:
Novoroční tisk 1959