Max Švabinský

person, born
Švabinský Max 17. 9. 1873