Poštovní knížka 1917

subtitle: Velectěným příznivcům v plné úctě věnováno
imprint date: 1916
publisher: Knihtiskárna Josef Glos
type of document: Postal Book
number of pages: 32, obálka
language: czech
dimensions: 157 x 115

notes:
dotisk na obálce - Váženým příznivůcm věnuje v úctě oddaný listonoš Václav Vítek