Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

imprint date: 2011/03/10
publisher: Společnost časopisu Ateliér
type of document: Periodical
year's volume: 24
number: 5
number of pages: 16
language:
dimensions: 480 x 315

notes:
Anglické resumé