Krajina Litoměřicka a Českého středohoří v proměnách malířských slohů 19. a 20. století (do roku 1945)

person, born
Doskočil Oldřich 29. 8. 1946