Krajina Litoměřicka a Českého středohoří v proměnách malířských slohů 19. a 20. století (do roku 1945)

institution, city
Nakladatelství Oswald, Praha