Krajina Litoměřicka a Českého středohoří v proměnách malířských slohů 19. a 20. století (do roku 1945)

Work
published, title (subtitle), page
1830   Třebívlice od východu, s. příloha za s. 96
1850   Mlékojedy se Středohořím, s. příloha za s. 96
1850   Zřícenina hradu Kamýku u Litoměřic, s. příloha za s. 96