Krajina Litoměřicka a Českého středohoří v proměnách malířských slohů 19. a 20. století (do roku 1945)

page, author of the text, title, subtitle
5-13, Oldřich Doskočil, Předmluva,
15-16, Oldřich Doskočil, Alois Gustav Schultz (1805-1860),
16-18, Oldřich Doskočil, Hugon Václav Seykora (1793-1856),
19-21, Oldřich Doskočil, Robert Klutschak (1823-1903),
21-22, Oldřich Doskočil, Franz Josef Günter (1782-1863), Franz Günter (1812-1855),
22-23, Oldřich Doskočil, Jan (Johann) Gruss starší (1790-1855),
23-24, Oldřich Doskočil, Alois Kirnig (1840-1911),
24-30, Oldřich Doskočil, Eberhard Eysert (1860-1920),
37-39, Oldřich Doskočil, Adolf Kašpar (1877-1834),
39-41, Oldřich Doskočil, Rudolf (Rolf) Werner (1833 nebo 1887-1930),
41-50, Oldřich Doskočil, Josef Fučík (1890-1954 nebo 1955),
50-54, Oldřich Doskočil, Václav Valta (1895-1969),
54-56, Oldřich Doskočil, Ervin Müller (1893-1945 nebo 1946),
56-58, Oldřich Doskočil, Ervín Görlach (1902 - ?),
59-61, Oldřich Doskočil, Otty Schneiderová (1875- ?),
61-64, Oldřich Doskočil, Richard Fleißner (1903- ?),
64-69, Oldřich Doskočil, Felix Bibus (1899-1971),
71-87, Oldřich Doskočil, Harald Pickert (1901-1983),
87-88, Oldřich Doskočil, Carl Kühn (1899- ?),
88-, Oldřich Doskočil, Karl Quarck (1869-1950),
89-90, Oldřich Doskočil, Jaroslav Zrůst (1911-po 1950),
97-100, , Katalog vystavených děl,
101-102, Oldřich Doskočil, Sdružení výtvarných umělců severočeských, Příloha I.
103-113, Oldřich Doskočil, Metznerův svaz (Metznerbund), Příloha II.
116-117, , V roce 1927 se u příležitosti 700 let trvání města Litoměřice..., Příloha III.
118-122, Oldřich Doskočil, Miscellanea, Překladatel a spolupracovník litoměřického muzea MUDr. Vladimír Valta
123-125, , Resümee,