Franz Josef Günter (1782-1863), Franz Günter (1812-1855)

Book
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Krajina Litoměřicka a Českého středohoří v proměnách malířských slohů 19. a 20. století (do roku 1945), 2000, , ,