O maľbách Roberta Bielika

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2011/03/24, 6, 24,