Ideální svět vermeerovy krajkářky

author of the text: Peter Dormer
page: 73-77
imprint date: 2005
type of document: Subordinate Document
number of pages: 5
language: czech
parent document: Design: Aktualita, nebo věčnost?, Antologie textů k teorii a dějinám designu