Za Válovkami

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2011/04/21, 8, 24, 1210-5236