IV. Barokní "bel composto"

subtitle: 6. Proměny augustiniánského kláštera u sv. Tomáše v Brně
author of the text: Jiří Kroupa
page: 141-166
imprint date: 2006
type of document: Subordinate Document
number of pages: 26
language: czech
parent document: Umělci, objednavatelé a styl, Studie z dějin umění