IV. Barokní "bel composto"

subtitle: 7. Umělecký obraz Křtin: poutní chrám a memorie jeho tvůrce
author of the text: Jiří Kroupa
page: 167-196
imprint date: 2006
type of document: Subordinate Document
number of pages: 30
language: czech
parent document: Umělci, objednavatelé a styl, Studie z dějin umění