Jan Řezáč

author of the text: Jiří Kubový
imprint date: 1996
publisher: Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s.
type of document: Author's Catalogue
number of pages: (12)
the number of reproductions: 5 b
language: czech
dimensions: 200 x 210