Ryszard Gieryszewski

type of document: katalogový plakát
imprint date: 1996
number of page: (2)
the number of reproductions: 4 čb
dimensions [mm]: 692 x 494
language: polský

Ryszard Gieryszewski

 

Ryszard Gieryszewski

person born note
Kowalska Bożena 1930  

Ryszard Gieryszewski

person born note
Gieryszewski Ryszard 1936  

Ryszard Gieryszewski

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/07/04 - 1996/08/04   Ryszard Gieryszewski, Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie, Chelm

Ryszard Gieryszewski

institution, city
Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie, Chelm

Ryszard Gieryszewski

  institution, city, signature, notes  
  A 74112