Gramorevue

imprint date: 1989/06/10
type of document: Periodical
year's volume: 25
number: 6
number of pages: 15, (1)
language: czech

notes:
v tiráži uvedeno vydání - zřejmě chybně - 10. 7. 1989