Červený květ

subtitle: kulturně politický měsíčník
imprint date: 1957/03
language: czech

notes:
číslováno 49-75