Litanie k nejsvětější Panně Marii

institution, city
Holinkova tiskárna Jindřich Žatečka, Praha