Recenze texty rozhovory 1995 - 2004

subtitle: 1. část

type of document: kniha
imprint date: 2005
number of page: 446
the number of reproductions: 1 čb
dimensions [mm]: 195 x 120
part/volume: 1
language: český
version: 1.
prints: 400
ISBN: 80-239-5072-X (v knize neuvedeno)

NK ČNB: cnb001529959

Recenze texty rozhovory 1995 - 2004

 

Recenze texty rozhovory 1995 - 2004

person   born
Dočekal Jan   12. 7. 1943

Recenze texty rozhovory 1995 - 2004

person   born
Baromykin Boris   29. 5. 1941
Bartůněk Luděk   23. 9. 1928
Bouda Jiří   5. 5. 1934
Boudová Kalinová Jana   20. 10. 1931
Bulant Josef   26. 2. 1923
Dörfl František   23. 3. 1934
Dosbaba Václav   8. 1. 1945
Felix Karol   26. 7. 1961
Hanáková-Brzobohatá Naděžda   26. 3. 1925
Havelka Roman   30. 4. 1877
Hodonský František   19. 2. 1945
Hrdlička Josef   23. 8. 1955
Husák Milivoj   25. 8. 1950
Jaguer Édouard   8. 8. 1924
Kanta Antonín   26. 11. 1952
Kjulleněn Boris   8. 4. 1944
Kjulleněnová Dvořáková Kremláčková Božena   11. 11. 1944
Klimeš Josef   15. 1. 1928
Knížák Milan   19. 4. 1940
Košťál Rostislav   3. 6. 1943
Koupil Miroslav   4. 6. 1947
Krátký Bohumil   27. 5. 1913
Kratochvil Jiří   12. 3. 1930
Kremláček Josef   5. 3. 1937
Kressa Lubomír   6. 12. 1941
Kubíček Miroslav   19. 3. 1952
Kulhánek Oldřich   26. 2. 1940
Lavický Vladimír   13. 3. 1923
Láznička Karel   14. 3. 1935
Lhoták Kamil   25. 7. 1912
Luňák Hynek   12. 4. 1926
Magni Růžena   20. 9. 1929
Mareš Dominik   18. 1. 1972
Matoušek Miroslav   26. 2. 1926
Nestrojil Milan   16. 11. 1947
Netík Miroslav   5. 9. 1920
Ondráček Vít   5. 6. 1959
Ondroušek Jan   29. 3. 1945
Pacák Jura Antonín   21. 6. 1876
Padrnos Jan   1. 2. 1967
Palečková Veronika   25. 4. 1962
Pejchal Bořivoj   28. 12. 1953
Pojer Stanislav   17. 12. 1931
Preclík Vladimír   23. 5. 1929
Prodělal Josef   15. 11. 1947
Přikryl Zdeněk   4. 7. 1928
Ranný Emanuel   29. 12. 1913
Rossí Karel   6. 10. 1955
Rossí Tomáš   6. 10. 1955
Roštínský Miroslav   6. 1. 1927
Suchánek Vladimír   12. 2. 1933
Svoboda Jan   7. 6. 1957
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928
Škarohlíd Jaroslav   24. 1. 1925
Šplíchal Zdeněk   20. 11. 1948
Štěpánek Miroslav   7. 1. 1953
Štourač Jiří   31. 8. 1960
Tokoš Lubor   7. 2. 1923
Toman Vlastimil   19. 2. 1930
Trnka Jana   26. 12. 1950
Vízner František   9. 3. 1936
Voves Jiří   4. 1. 1945
Vyskočil Jaroslav   12. 7. 1950
Werl Vladimír   20. 2. 1939
Zezula Jindřich   12. 5. 1935

Recenze texty rozhovory 1995 - 2004

person   born
Svoboda Jan   7. 6. 1957

Recenze texty rozhovory 1995 - 2004

person   born
Kanta Antonín   26. 11. 1952

Recenze texty rozhovory 1995 - 2004

institution, city
Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)

Recenze texty rozhovory 1995 - 2004

institution, city
Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)

Recenze texty rozhovory 1995 - 2004

page from - to   author of the text   title, subtitle
9 - 13   Dočekal Jan   Dotýkání, K výstavě fotografií, soch a básní Josefa Hrdličky v Muzeu Vysočiny v Jihlavě - listopad 1995
14 - 15   Dočekal Jan   Šest soch v sousedství zámku, K výsledkům pátého sympózia Dřevěná plastika ve Žďáru nad Sázavou - říjen 1996
16 - 18   Dočekal Jan   Podoby zrání, K výstavě Skupiny 4 v Galerii Malovaný dům v Třebíči - říjen 1996
19 - 20   Dočekal Jan   Krajina s imaginací - snový svět, K výstavě obrazů Karla Rossího v Galerii z ruky v Křižovicích - červen 1997
23 - 24   Dočekal Jan   Průvodcem je melancholický podzim, K třem výstavám obrazů a grafiky Boženy Kjulleněnové - listopad 1997
25 - 26   Dočekal Jan   Hold modré je daleko od dekorativního balastu, K výstavě maleb na porcelánu a kreseb Jana Antonína Pacáka v Galerii 6 v Třebíči
27 - 28   Dočekal Jan   Především svobodná tvorba, K výstavě obrazů a plastik Milana Knížáka v Galerii Malovaný dům v Třebíči - listopad 1997
29 - 30   Dočekal Jan   Tvořivost vyrostlá ze skromnosti a pokory, K výstavě obrazů, kreseb a grafiky Vlastimila Tomana v Západomoravském muzeu v Třebíči - leden 1998
31 - 32   Dočekal Jan   Autor se výstavy nedožil, K výstavě grafiky Vladimíra Lavického ve výstavní síni Fondu Třebíč - březen 1998
33 - 34   Dočekal Jan   Dlouhá cesta od realismu k imaginaci, K výstavě výběru z tvorby Vladimíra Lavického v Galerii Malovaný dům v Třebíči - březen 1998
35 - 36   Dočekal Jan   Člověk a jeho prostředí, K výstavě obrazů Jaroslava Vyskočila v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě - březen 1998
37 - 38   Dočekal Jan   Variace ženského aktu, K výstavě fotografií Josefa Prodělala ve výstavní síni Fondu Třebíč - březen 1998
39 - 40   Dočekal Jan   Na začátku byly benzínové skvrny v loužích, K výstavě obrazů Františka Dörfla v Galerii Jupiter ve Velkém Meziříčí - květen 1998
41 - 42   Dočekal Jan   Okouzlující nostalgická Třebíč vzpomínek, K výstavě Borise Baromykina - květen 1998
43 - 44   Dočekal Jan   Umění vešlé do bazénu, K výstavě kreseb Borise Kjulleněna v třebíči 1998
45 - 47   Dočekal Jan   Barvitý pohled na současnou tvorbu v regionu, Ke čtvrté členské výstavě Klubu výtvarných umělců Horácka - červen 1998
48 - 49   Dočekal Jan   Dráhy umělců byly propojeny čtyři desetiletí, K výstavě obrazů Růženy Magniové a soch Rostislava Magniho v Městském muzeu a galerii v Dačicích - srpen 1998
50 - 51   Dočekal Jan   Výtvarník upsaný kolejové dopravě, K výstavě Jiřího Boudy Žďár nad Sázavou - září 1998
52 - 53   Dočekal Jan   Umělecké řemeslo ve službě knize, Knižní vazby Vladimíra Werla - září 1998
54 - 56   Dočekal Jan   Námětová volnost přináší osobité vyjádření, Sedmé sympozium dřevěné plastiky - září 1998
57 - 58   Dočekal Jan   Tvorba je břehem i proudem, K výstavě soch, fotografií a básní Josefa Hrdličky v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
59 - 60   Dočekal Jaroslav   Podnětný návrat surrealistů, K výstavě skupiny Lacoste v Třebíči - květen 1999
61 - 62   Dočekal Jan   Tvůrčí přání si plní pílí, K výstavě obrazů a grafiky Veroniky Palečkové
63 - 64   Dočekal Jan   Sto kamenů je symbolem sta let, K výstavě soch Josefa Klimeše v Galerii Synagoga ve Velkém Meziříčí - červen 1999
65 - 66   Dočekal Jan   Sugestivní kresby, K výstavě Ondrouška v Galerii Baret v Brně
66   Dočekal Jan   Obdivuhodný tvůrčí duch, K výstavě monotypů Bohumila Krátkého v M&K Galerii v Jihlavě - červenec 1999
67 - 68   Dočekal Jan   Hravá letora herce má i jinou dimenzi, K výstavě obrazů Lubora Tokoše v Galerii z ruky - červenec 1999
69 - 71   Dočekal Jan   Brána do třetího tisíciletí, K výsledkům osmého sympozia Dřevěná plastika ve Žďáru nad Sázavou - září 1999
72 - 73   Dočekal Jan   Téměř děsivá krásná tajuplnost, K výstavě grafiky Igora Benci a Karola Felixe v Galerii z ruky v Křížovicích - září 1999
74 - 75   Dočekal Jan   Tvorbou burcovat i utěšovat, K výstavě kreseb Zdeňka Přikryla ve výstavních síních Fondu Třebíč a Zadní Synagoga - říjen 1999
76 - 77   Dočekal Jan   Kniha v estetické výšině spadlá do prachu, K výstavě umělecké knižní vazby v Západomoravském muzeu v Třebíči - listopad 1999
78 - 79   Dočekal Jan   Dvojí dobré jídlo, K výstavě současné ilustrační tvorby v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - listopad 1999
80 - 81   Dočekal Jan   Svět viděný z lepší strany, K výstavě Jany Boudové ve výstavní síni Staré radnice ve Žďáru nad Sázavou - listopad 1999
82 - 83   Dočekal Jan   Ohnivý déšť, K výstavě skupiny Stir up ve výstavní síni Fondu Třebíč - prosinec 1999
84 - 85   Dočekal Jan   Výpověď o viděném světě a také o sobě, K výstavě obrazů Jiřího Kratochvíla ve výstavní síni na Karlově náměstí v Třebíči - prosinec 1999
86 - 87   Dočekal Jan   Cesta k harmonii vede přes řemeslo, K výstavě šperků Miroslava Štěpánka v Galerii z ruky v Křížovicích - duben 2000
88 - 89   Dočekal Jan   Hraní si s literami je tvůrčím dobrodružstvím, K výstavě objektů Václava Dosbaby a kaligramů Miroslava Koupila v Galerii Malovaný dům v Třebíči - květen 2000
90 - 91   Dočekal Jan   Obsah malby umocněný koloritem, K výstavě obrazů Tomáše Rossího v Galerii z ruky v Křižovicích - květen 2000
92 - 93   Dočekal Jan   Krajina jako harmonický vnitřní model, K výstavě obrazů Milivoje Husáka v Galerii z ruky v Křížovicích - červen 2000
94 - 95   Dočekal Jan   Naléhavost tématu hledání identity, K výstavě obrazů Jaroslava Vyskočila v Galerii Jupiter ve Velkém Meziříčí - červen 2000
96 - 97   Dočekal Jan   Tvorba je prací pro radost, K výstavě Vladimíra Lavického v Západomoravském muzez v Třebíči - červenec 2000
98 - 99   Dočekal Jan   Fotografie a počítač - možnosti bez konce, K výstavě fotografií Josefa Prodělala ve výstavní síni na Karlově náměstí v Třebíči - srpen 2000
100 - 101   Dočekal Jan   Světlo proniklé větvemi stromů je jako snová vize, K výstavě Romana Havelky v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě - srpen 2000
102 - 103   Dočekal Jan   Dantovské motivy v nadreálné tvorbě, K výstavě soch Luďka Bartůňka v Západomoravském muzeu v Třebíči - srpen 2000
104 - 106   Dočekal Jan   Výběr z tvorby dvacet čtyř autorů, K výstavě Klubu výtvarných umělců Horácka ve výstavní síni Staré radnice a v Regionálním muzeu ve Žďáru nad Sázavou - srpen 2000
107 - 109   Dočekal Jan   Do městského exteriérů přibyla čtyři díla, K výsledkům prvního sochařského bienále Mladá tvorba ve Žďáru nad Sázavou - září 2000
110 - 111   Dočekal Jan   O sobě a svém nitru, K výstavě Ladislava Nováka v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě - září 2000
112 - 113   Dočekal Jan   Není-li vtip srozumitelný, není, K výstavě skupiny Stir up v Západomoravském muzeu v Třebíči - září 2000
114 - 115   Dočekal Jan   Plovoucí smaragdy, K výstavě obrazů, grafik, grafických matric a soch Františka Hodonského v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě - říjen 2000
116 - 117   Dočekal Jan   Esence souladu, K výstavě obrazů Jindřicha Zezuly v Západomoravském muzeu v Třebíči - říjen 2000
118 - 119   Dočekal Jan   Velkorysý dar, K výstavě grafiky Bohumila Krátkého v Městském muzeu a galerii v Dačicích - listopad 2000
120 - 121   Dočekal Jan   Tmu pod svícnem se podařilo zapudit, K výstavě designu Jana Padrnose a obrazů a grafiky Emanuela Ranného v Galerii 6 v Třebíči - listopad 2000
122 - 123   Dočekal Jan   Bývalé ghetto skýtá bezpočet námětů, K výstavě kreseb a grafiky Hynka Luňáka ve výstavní síni Fondu Třebíč - listopad 2000
124 - 125   Dočekal Jan   Duchovní rozměr světla a člověka, K výstavě z tvorby Zdeňka Šplíchala v Galerii Malovaný dům v Třebíči - listopad 2000
126 - 127   Dočekal Jan   Díla jsou věrná zrcadla, K výstavě Dvanáct výtvarníků z Vysočiny v Galerii Malovaný dům v Třebíči - leden 2001
128 - 129   Dočekal Jan   Tichá zákoutí, K výstavě kreseb Josefa Bulanta v M&K Galerii v Jihlavě - březen 2001
130 - 131   Dočekal Jan   Geometrizované skladby a hudební inspirace, K výstavě pbrazů Stanislava Pojera ve výstavní síni Staré radnice ve Žďáru nad Sázavou - březen 2001
132 - 133   Dočekal Jan   Poutavá signa, K výstavě obrazů Jana Svobody v M&K galerii v Jihlavě - duben 2001
134 - 135   Dočekal Jan   Fragmenty lesa v mysli citu, K výstavě obrazů - asambláží - objektů Miroslava Kubíčka ve výstavní síni Fondu Třebíč - květen 2001
136 - 137   Dočekal Jan   Tvorba spjatá s prostředím Vysočiny, K fotografiím Miroslava Matouška ve výstavní síni Staré radnice ve Žďáru nad Sazovou - květen 2001
138 - 139   Dočekal Jan   Kouzlo tvůrčí hry, K výstavě kaligramů Miroslava Koupila ve výstavní síni Fondu Třebíč - květen 2001
140 - 141   Dočekal Jan   Hlubotisky odsouzené k upálení, K výstavě grafik Oldřicha Kulhánka v M&ł Galerii v Jihlavě - červen 2001
142 - 143   Dočekal Jan   Hlavním tématem surrealisty byla organická tkáň, K výstavě obrazů, kreseb, grafiky a soch Lubomíra Kressy v Galerii Malovaný dům v Třebíči - červen 2001
144 - 145   Dočekal Jan   Obrazotvornost se vzrušujícím ozvukem baroku, K výstavě maleb na skle Víta Ondráčka v Galerii z ruky v Křížovicích - červenec 2001
146 - 147   Dočekal Jan   Inspirace rozpjatá od jeskynní kresby po náš svět, K výstavě Dominika Mareše v M&K galerii v Jihlavě - červenec 2001
148 - 153   Dočekal Jan   Od realismu k nezobrazující tvorbě, K výstavě Výtvarná Vysočina 2001 v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě - srpen 2001
154 - 155   Dočekal Jan   Zpod oken školy, K výsledkům devátého sympozia Dřevěná plastika ve Žďáru nad Sázavou - září 2001
156 - 157   Dočekal Jan   Z různých misek přebohaté hostiny smyslů, K výstavě obrazů Miroslava Netíka v Galerii z ruky v Křížovicích - září 2001
158 - 159   Dočekal Jan   Rysy subjektivní výtvarné fotografie, K výstavě fotografií Antonína Kanty v Kulturním domě v Bystřici nad Perštejnem - říjen 2001
160 - 161   Dočekal Jan   Ohraničení - Begrenzung s mezinárodní účastí, K výstavě v Galerii Malovaný dům v Třebíči - listopad 2001
162 - 163   Dočekal Jan   Energický pohyb čar, K výstavě obrazů a grafiky Emanuela Ranného v Západomoravském muzeu v Třebíči - leden 2002
164 - 165   Dočekal Jan   Svět umění v království přírody, K výstavě obrazů Boženy Kjulleněnové v Galerii Malovaný dům v Třebíči -únor 2002
166 - 167   Dočekal Jan   Současná surrealistická koláž, K výstavě Na sítnici bouře v Galerii Malovaný dům v Třebíci - březen 2002
168 - 169   Dočekal Jan   Rozdílné vrsty výrazu, K výstavě ilustrací a obrazů Josefa Kremláčka v Západomoravském muzeum v Třebíči - březen 2002
170 - 171   Dočekal Jan   Radost a pohrávání, K výstavě koláží Naděždy Kubínské v Galerii z ruky v Křížovicích - duben 2002
172 - 173   Dočekal Jan   Armutidis, Chatrný, Valoch, K výstavě Trojí koncept v Galerii Malovaný dům v Třebíči - duben 2002
174 - 176   Dočekal Jan   Vyjímečná osobnost surrealismu, K výstavě obrazů Edouarda Jaguera v Galerii Malovaný dům v Třebíči - květen 2002
177 - 178   Dočekal Jan   Sjednocení tvůrčích zkušeností, K výstavě obrazů Miroslava Roštínského v Galerii Kinských ve Žďáru nad Sázavou - květen 2002
179 - 180   Dočekal Jan   Rozličné formy abstrakce, K výstavě obrazů a kreseb Jaroslava Škarohlída v Galerii z ruky v Křížovicích - květen 2002
181 - 182   Dočekal Jan   Malby osvobozené od zobrazení konkrétního, K výstavě obrazů Jiřího Vovse v Galerii z ruky v Křížovicích - červen 2002
183 - 184   Dočekal Jan   Konfese svobody ducha a svobody tvorby, K výstavě knižních ilustrací Jaroslava Šerých ve výstavní síni Staré radnice ve Žďáru nad Sázavou- červenec 2002
185 - 186   Dočekal Jan   Skvělé umělecké sklo, K výstavě Petra Hory a Františka Víznera v Galerii Kinských ve Žďáru nad Sázavou - červenec 2002
187 - 188   Dočekal Jan   Malířova surrealistická tvář, K výstavě obrazů a grafiky Josefa Kremláčka v Galerii Jamborův dům v Tišnově - červenec 2002
189 - 190   Dočekal Jan   Usebrání před tichem předmětů, K výstavě obrazů Jiřího Štourače v Galerii z ruky v Křížovicích - červenec 2002
191 - 192   Dočekal Jan   Atraktivnost na dva způsoby, K výstavě fotografií Rostislava Košťála a šperků Miroslava Štěpánka v Galerii Malovaný dům v Třebíči - říjen 2002
193 - 194   Dočekal Jan   Pohyb ve sféře tvůrčí fotografie, K výstavě fotografií Antonína Kanty v Městském muzeu a galerii v Dačicích - říjen 2002
195 - 196   Dočekal Jan   Hlubší stopy entuziasmu, K výstavě kaligramů Miroslava Koupila v Galerii Malovaný dům v Třebíči - leden 2003
197 - 198   Dočekal Jan   Znamenité eventuality skla, K výstavě z tvorby Jaroslava Svobody ve výstavní síni Staré radnice ve Žďáru nad Sázavou - únor 2003
199 - 200   Dočekal Jan   Od fascinace surrealismem ke kresebnému gestu, K výstavě obrazů a kreseb Milana Nestrojila v Galerii Malovaný dům v Třebíči - únor 2003
201 - 202   Dočekal Jan   Svět techniky a symboly, K výstavě obrazů Kamila Lhotáka v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě - březen 2003
203 - 204   Dočekal Jan   Díla vyvolávající pocity harmonie a naděje, K výstavě obrazů a grafických listů Jaroslava Šerých v Galerii z ruky v Křížovicích - červen 2003
205 - 206   Dočekal Jan   Tkaná vyznání krajině, K výstavě gobelínů Karla Lázničky v Galerii Malovaný dům v Třebíči - červen 2003
207 - 208   Dočekal Jan   Podání na pomezí určitého a pomyslného, K výstavě Trojí řeč ve výstavní sini Zadní Synagoga v Třebíči - červen 2003
209 - 210   Dočekal Jan   Bílý čtverec plátna je také zahrádka, K výstavě kreseb a obrazů Jany Trnka v Galerii z ruky v Křížovicích - červenec 2003
211 - 212   Dočekal Jan   Mnohoznačná jednoznačnost lidské duše, K výstavě obrazů Dagmar Janové v Galerii z ruky v Křížovicích - srpen 2003
213 - 214   Dočekal Jan   Co nepřehlédne autor výtvarníkovy monografie, K výstavě obrazů Jaroslava Vyskočila v Galerii z ruky v Křížovicích - květen 2004
215 - 216   Dočekal Jan   Tichým souladem k malířské abstrakci, K výstavě obrazů Jiřího Jirmuse v Galerii z ruky v Křížovicích - květen 2004
217 - 218   Dočekal Jan   Krása v událostech formy i obsahu, K výstavě obrazů Miroslava Roštínského v Galerii z ruky v Křížovicích - červen 2004
219 - 221   Dočekal Jan   Důmysl skladby a senzitiv hravosti, K výstavě soch a obrazů Vladimíra Preclíka v Galerii z ruky v Křížovicích - červenec 2004
222 - 223   Dočekal Jan   Nová magická realita, K výstavě obrazů Marie Filippovové v Galerii z ruky v Křížovicích - srpen 2004
224 - 225   Dočekal Jan   Znějící dřevo, K výstavě obrazů Bořivoje Pejchala a soch Patrika Vlčka v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě - listopad 2004

Recenze texty rozhovory 1995 - 2004

  institution, city, signature, notes  
  A 74602
  Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, knihovna, Praha
  Národní knihovna České republiky, Praha, I 438352