Poštovní knížka na roku 1906.

subtitle: Veleváženým příznivcům v úctě veškeré věnováno.
imprint date: 1906
publisher: Knihtiskárna Josef Glos
type of document: Postal Book
number of pages: 32, obálka
language: czech
dimensions: 165 x 115