Blanka Velová

person, born
Štěpánek Pavel 8. 1. 1942