Valašské masky

person, born
Melniková Papoušková Naděžda 23. 11. 1891