Zdeněk Sýkora: Grafika

page, author of the text, title, subtitle
11-21, Jaroslav Vančát, Grafika Zdeňka Sýkory ve vztahu k jeho malířskému dílu,
143-147, Lenka Sýkorová, Poznámky ke grafikám Zdeňka Sýkory,