Výtvarná práce

subtitle: 9
imprint date: 1958/05/22
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 6
number: 9
language: czech
dimensions: 478 x 320