Václav Daneš: Obrazy 1965 - 1995

author of the text: Miroslav Holub, Jaroslav Brožek
imprint date: 1995
publisher: Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Unie výtvarných umělců ústecké oblasti
type of document: Author's Catalogue
number of pages: (12)
the number of reproductions: 6 b
language: czech
dimensions: 210 x 220