Poštovní knížka na rok 1908

subtitle: Svým velectěným příznivcům v plné úctě věnuje Marie Vítková, listonoška.
imprint date: 1908
publisher: Knihtiskárna Josef Glos
type of document: Postal Book
number of pages: 32, obálka
language: czech
dimensions: 168 x 119