Výtvarná práce

subtitle: 12
imprint date: 1962/07/10
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 10
number: 12
language: czech
dimensions: 477 x 315