Bakalářské a magisterské diplomové teoretické práce Institutu tvůrčí fotografie

subtitle: Bakalářské diplomové teoretické práce
page: 95-97
imprint date: 1998
type of document: Subordinate Document
number of pages: 3
language: czech
parent document: Listy o fotografii,