Fotografia na škole užitkového výtvarnictva v Košiciach

person, born
Marková Alica 3. 8. 1954