Pavel Dias: Fotografie

institution, city
Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)