Ivan Martin Jirous byl povolán na věčnost 9. listopadu 2011

imprint date: 2011
type of document: Funeral Card
language: czech

notes:
Zvedám své oči k horám.
Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přijde od Hospodina,
který učinil nebe i zemi.
Ž. 121