Vendelín Zdrůbecký

subtitle: akademický sochař
imprint date: 1986
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Funeral Card
language: czech
dimensions: 297 x 210