Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2010

institution, city
Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha